top of page
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nesta web coidamos os datos persoais de quen o visita. A túa privacidade é importante para nós.

Os nenos menores de trece anos necesitarán o consentimento dos seus pais ou titores para interactuar co sitio web.

Esta Política de Privacidade está suxeita ás modificacións necesarias para axustala ás esixencias lexislativas vixentes, polo que se recomenda a súa revisión periódica. Será de aplicación a todos aqueles usuarios que decidan facilitar os seus datos en calquera dos servizos web.

courelmountains.es cumpre estritamente coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais e co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. .

RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS

  • Identidade Responsable: Montes do Courel

  • NIF:  

  • Enderezo:  

  • Correo electrónico:  

Os datos persoais que se envíen a través de formularios web recibirán o tratamento de datos correspondente a "Usuarios e subscritores da web".

COMO OBTER OS DATOS: os datos persoais tratados en courelmountains.es proceden da súa interacción como usuario dos mesmos e recóllense a través do formulario de contacto da propia páxina web.

FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS: os datos trataranse co fin de facilitar o acceso a determinadas funcións do sitio web, como permitirlle obter información sobre os servizos que ofrecemos ou responder ás súas peticións ou peticións.

Ao aceptar esta Política, dános o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada para o propósito descrito e xestionada adecuadamente, de acordo co descrito nesta Política de privacidade.

LEXITIMACIÓN: a base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento. Só se tratarán os datos estritamente necesarios para o cumprimento da finalidade descrita e en ningún caso se tratarán categorías de datos especialmente protexidas.

DESTINATARIOS: non se realizarán cesións a terceiros nin cesións internacionais de datos, salvo nos casos en que exista obriga legal para a dita cesión.

COÑECE OS SEUS DEREITOS: como usuario da web, ten dereito a obter a confirmación do tratamento que reciben os seus datos por parte de courelmountains.es, e en concreto a:

  • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.

  • Solicitar a súa rectificación ou supresión.

  • Solicita a limitación do teu tratamento.

  • Opoñerse ao tratamento.

  • Solicitar portabilidade de datos.

Pode exercer calquera destes dereitos ou solicitar máis información sobre os mesmos no enderezo electrónico email@email.com, indicando o motivo da solicitude e o dereito que desexa exercer.

Estes datos non se utilizarán para crear perfís nin se realizarán accións automáticas con eles.

Os datos persoais que nos facilite conservaranse durante un período de tempo razoable que lle permita cumprir a función para a que foron recollidos. Non obstante, pode rectificar o seu consentimento en calquera momento, de xeito que os seus datos serán eliminados.

Ao aceptar esta Política, declaras que tes informado das condicións e do tratamento que reciben os teus datos, e subscribes ao disposto nesta Política de Privacidade.

bottom of page