top of page

Comité Nacional de Xeoparques

Logo-comite_nacional_español_geoparques.jpg

O Comité Nacional Español de Xeoparques Globales da UNESCO é un órgano colexiado de carácter consultivo que se integra dentro do conxunto de grupos de traballo formados no marco da Comisión Nacional Española de Cooperación coa UNESCO e que actúa como Comité Nacional do Programa Internacional de Xeoparques. . O Comité Nacional Español de Xeoparques Globais da UNESCO conta, para o mellor desempeño das súas funcións, coa Presidencia, o Pleno do Comité, a Comisión Executiva Permanente, o Foro de Xeoparques Españois e os grupos de traballo que o Comité acorde constituír para a análise. e elaboración de propostas sobre cantos asuntos se consideren de interese.

Os quince xeoparques españois conforman, xunto con membros individuais da GGN, o Foro Español de Xeoparques   que coordina o traballo desenvolvido a nivel nacional relacionado coa Rede Mundial e a UNESCO, ademais de coidar da correcta difusión e da información adecuada nos novos proxectos.

O Foro de Xeoparques Españois constitúese tamén como un grupo de traballo estable, adscrito ao Comité Nacional Español de Xeoparques Mundiais da UNESCO. 

Os xeoparques que conforman o Comité Español son:

 

Comité

bottom of page