top of page

Montes do Courel

Mina_Toca.jpg
seceda 4.JPG

Por que se crea o Xeoparque?

Os xeoparques son territorios, cuns límites claramente definidos, que albergan un patrimonio xeolóxico de relevancia internacional utilizado como base para o seu desenvolvemento socioeconómico sostible. Están recoñecidos como Xeoparques mundiais da UNESCO no Programa Internacional de Xeoparques e Ciencias da Terra.

 

O patrimonio xeolóxico refírese a un conxunto de lugares de interese xeolóxico dende o punto de vista científico, educativo, estético e/ou de rareza, podendo incluír zonas terrestres, marítimas ou subterráneas. Son fiestras ao pasado da Terra que nos mostran os procesos e acontecementos que ocorreron hai millóns ou miles de anos e os que ocorren na actualidade; os animais e plantas que poboaron o noso planeta; a relación entre os elementos xeolóxicos e a biodiversidade e o uso e explotación dos recursos xeolóxicos, rochas e minerais, ao longo da historia.

 

REGUEIRO RÍO SECO FERREIRIÑO-2.jpg

Órgano de xestión

O proxecto do xeoparque Montañas do Courel nace, e xa se xestiona ata a data, cunha visión de abaixo cara arriba, e preténdese que a futura estrutura de xestión sexa tamén de abaixo a arriba, coa poboación do territorio á cabeza. da dita estrutura, coordinando, planificando, dirixindo e executando as decisións que se adopten.

Xestión-empresa.jpg

A estrutura de xestión está deseñada para dar cabida ao empoderamento local, utilizando as competencias do persoal residente no territorio.

Entidades promotoras

Finalidades estatutarias

GDR_Logo_Color.png
Folgoso-01.jpg
Quiroga-01.jpg
Puertas_Afuera_ribas_de_sil.jpg
logo_geopark.jpg

A entidade promotora da candidatura, a Asociación para a Promoción Territorial das Montañas do Courel, constituída formalmente no ano 2016, é unha asociación sen ánimo de lucro, con domicilio social no Museo de Xeoloxía de Quiroga, e creada polos concellos de Folgoso do Courel, Quiroga. e Ribas de Sil.

Entre as principais finalidades recollidas nos seus estatutos fundacionais, destacan as seguintes:

 1. Vertebración dos distintos sectores socioeconómicos.

 2. Promover, revalorizar e preservar o patrimonio xeolóxico, os recursos naturais, culturais, históricos, patrimoniais e artísticos do territorio.

 3. Concienciar á poboación da necesidade de protexer o medio ambiente e o medio rural, participando activamente para conseguilo.

 4. Articular dinámicas de participación que faciliten o desenvolvemento socioeconómico.

 5. Desenvolver o xeoturismo.

 6. Formular e transmitir á poboación a estratexia axeitada para lograr o desenvolvemento do territorio, especialmente o recoñecemento como posible Xeoparque Mundial da UNESCO, e os valores que promove e protexe, para que se integren na súa propia cultura e dinámica socioeconómica. .

Xunta Directiva

A Asociación de Promoción Territorial Montañas do Courel ten a súa máxima representación noAsemblea Xeral integrado por todos os seus socios, quen designará entre os seus membros un Presidente, que será á súa vez Presidente daXunta Directiva.

A xunta directiva ten uncoordinador xefe, no ámbito do desenvolvemento territorial ao abeiro dun convenio de colaboración entre o Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra-Courel, entidade xestora do programa  Responsable no territorio, que se encargará de coordinar os membros adscritos aomesa territorial, o xeólogo da candidatura e o coordinador científico. Este coordinador científico, funcionario municipal e director do museo xeolóxico, no ámbito da xeografía, terá baixo a súa supervisión a coordinación docomité científico, e para iso teredes comopersoal técnico apoio, ademais do xeólogo, dunarqueólogo e un técnico de turismo  (traballador do concello).

Omesa territorial que estará integrada por unha colaboración de institucións públicas como os concellos do territorio, o Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural, a Deputación Provincial de Lugo, a Ribeira Sacra-Courel. Grupo de Desenvolvemento Rural, o consorcio turístico da Ribeira Sacra, o Consello Regulador da D.O. Ribeira Sacra e  Entidades asociativas privadas do ámbito cultural, social e económico, como o Colexio Uxío Novoneyra de Folgoso do Courel, a Asociación Cultural Fonte do Milagro, a asociación sociocultural A Coroa, a asociación sociocultural San Bartolomé de Hospital, os Formigueiros. Club de Montaña, a Asociación de Cultura A. Boca do Monte, Asociación Moto Clube a Curuxa, Asociación Turística Serra do Courel, Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, Consello Regulador da D.O. Ribeira Sacra, Centro de Animación Rural Remansiño do Sil, Asociación Arumeda Queiruga, Asociación Qui-Roma, Asociación Coral Polifónica de Quiroga, Asociación Banda de Gaitas San Martiño, Asociación Camiño do Inverno, Asociación Confraría do Viño de Quiroga, Asociación Empresarial de Quiroga , Asociación de Comerciantes de Quiroga, Comarca de Quiroga Asociación Sociocultural e Asociación Veciñal de Margaride. O obxectivo que se persegue con esta colaboración público-privada é poder sentar a estes representantes nunha mesma mesa para a busca conxunta de solucións e/ou propostas para a realización de actuacións que contribúan ao desenvolvemento socioeconómico-cultural do territorio, e especialmente o desenvolvemento do xeoturismo.

Comité Científico

Elcomité científico está formado por aquelas institucións e/ou persoas do ámbito da xeoloxía, xeomorfoloxía, bioloxía, botánica, arqueoloxía, historia que, polo seu perfil investigador e coñecemento dos recursos cos que conta o territorio das Montañas do Courel, poidan contribuír a implementar a estratexia de desenvolvemento baseada no patrimonio xeolóxico e no desenvolvemento do xeoturismo, a educación, a investigación  e difusión. Neste momento, forman a comisión as seguintes entidades e representantes:

Coordinador

 • Ramón Vila Anca. Licenciado en Xeografía e Historia

Membros

 • Juan Carlos Gutiérrez Marco. Científico do CSIC, especialista en Paleontoloxía e estratigrafía do Ordovícico e Silúrico. Instituto de Xeociencias (CSIC-UCM)

 • Doutor José Ramón Martínez Catalán. Departamento de Xeoloxía, Facultade de Ciencias da Universidade de Salamanca

 •  Juan Ramón Vidal Romaní. Profesor emérito  Instituto Universitario de Xeoloxía. Universidade da Coruña

 • Aurora Grandal D'Anglade. Profesor de Paleontoloxía. Instituto Universitario Xeoloxia. Universidade da Coruña

 • José Bienvenido Díez Ferrer. Paleontólogo. Área de Estratigrafía. Departamento de Xeociencias Universidade de Vigo

 • Augusto Pérez Alberti. Catedrático de Xeografía Física da Universidade de Santiago de Compostela

 • Javier Guitián Rivera. Catedrático de Botánica da Universidade de Santiago de Compostela

 • Antonio Rigueiro Rodríguez.  Directora Estación Científica do Courel. Catedrático de Universidade, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos Enxeñaría

 • José Manuel García Quijeiro. Profesor de Edafoloxía e Química Agrícola. Departamento de Bioloxía Vexetal e Edafoloxía. Universidade de Vigo

 • Xosé Pedro Rodríguez Álvarez. Director de Investigación, Instituto Catalán de Paleoecoloxía Humana e Evolución Social (IPHES). Universidade Rovira i Virgili, Tarragona

 • Ramón Fábregas Valcarce. Catedrático de Prehistoria da Universidade de Santiago de Compostela

 • Arturo de Lombera Hermida. Arqueólogo investigador. Universidade de Santiago de Compostela

 • Xosé Carlos Barros Lorenzo. Xeólogo, adscrito á candidatura Xeoparque

 • Doutor Daniel Ballesteros. Investigador da Universidade de Rouen-Normandie e do Centre National de la Recherche Scientifique (Francia)

 • Ángel Ferrero Arias. Xeólogo, Xefe da Unidade do IGME Galicia 1987-2013

 • Miguel Llorente Isidro. Xeólogo, Xefe da Unidade do IGME Galicia 2014-2017

 • Pablo Caldevilla. Xeólogo

 • Iván Álvarez Merayo. Arqueólogo

 • Lourdes G. Sotelo. Biólogo.Profesor do CEIP Uxio Novoneyra

 • Pablo Núñez Fernández. Delegado en Galicia do Ilustre Colexio Oficial de Xeólogos

 • Marcos Vaqueiro Rodríguez. Federación Galega de Espeleoloxía

 • José Luis Sanmiguel Guerreiro. Secretario do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

 • Juan de Dios Martín Aparicio. Presidente da Cámara Oficial  Galicia Minería

 • Diego López GonzálezDirector da Cámara Oficial  Galicia Minería 

 • Manuel García Ávila. Licenciado en Bioloxía. Asociación Paleontolóxica Galega

bottom of page