top of page

Que é un Xeoparque?

Visuña.jpg
Doors_Outside_vineyard.jpg

Os
Xeoparques

Segundo o  Foro Español de Geoparques, un xeoparque é un territorio que contén tanto un patrimonio xeolóxico singular como unha estratexia de desarrollo  propia.  Ten  uns  límites claramente  definidos e  unha  superficie suficiente  para_cc781905 - 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ que  pueda  generar  su  propio_cc781905-5cde-3 194-bb3b-136bad5cf58d_ desarrollo  económico.  No  es  una_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ figura  de protección  geológica  ni  lo  pretende_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ –aunque  desde  los  geoparques  se_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ may  contribute  a_cc781905-5cde-bad5cf58d_protección; de feito, os xeoparques están interesados tanto pola calidade de vida dos seus habitantes como pola súa riqueza xeolóxica. 

 

Os recursos xeolóxicos, mineralóxicos, xeofísicos, xeomorfolóxicos, paleontolóxicos ou xeográficos propios de cada xeoparque están destinados a ser utilizados como base para a promoción do patrimonio xeolóxico para:

  • Promover a educación en aspectos xeolóxicos e ambientais,

  • garantir un desenvolvemento sostido baseado no xeoturismo, e

  • contribuír á protección dos sitios xeolóxicos ameazados.

 

El  concepto  actual  de  geoparque  integra_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ diversas  facetas,  tanto  naturales  como culturales, para alcanzar sus objetivos de desenvolvemento dun territorio

  • Educación.

  • Investigación xeociencia.

  • Patrimonio cultural que reflicte a identidade rexional, a través dos seus compoñentes materiais e inmateriais.

  • Comunicación entre os propios xeoparques (“redes”) e coa sociedade.

  • Difusión da ciencia.

 

Un xeoparque baséase nas súas peculiaridades xeolóxicas, pero non só se trata de xeoloxía. Aínda que un xeoparque debe demostrar que contén un patrimonio xeolóxico de relevancia internacional, os seus obxectivos deben explorar, desenvolver e promover as relacións entre o seu patrimonio xeolóxico e todos os demais aspectos patrimoniais, sexan naturais, culturais ou inmateriales, presentes na zona.

Cover_routes_english.jpg
Portas_Fóra_CIC-1.jpg

Un xeoparque baséase nas súas peculiaridades xeolóxicas, pero non só se trata de xeoloxía. Aínda que un xeoparque debe demostrar que contén un patrimonio xeolóxico de relevancia internacional, os seus obxectivos deben explorar, desenvolver e promover as relacións entre o seu patrimonio xeolóxico e todos os demais aspectos patrimoniais, sexan naturais, culturais ou inmateriales, presentes na zona.

bottom of page