top of page

Documentos

La Montañas do Courel. Una gelología muy humana

Edita: Asociación Montañas do Courel

Guía de barrancos y cañones

Edita: Asociación Montañas do Courel

Guide to ravines and canyons

Edita: Asociación Montañas do Courel

Guía geolodía 20. Versión galego

Edita: Sociedad Geológica de España

Xeomorfoloxía das Montañas do Courel

Edita: Grupo de Desarrollo Rural Ribeira Sacra-Courel

Guía geolodía 20. Versión castellano

Edita: Sociedad Geológica de España

Unha historia xeolóxica de 500 millóns de anos

Edita: Grupo de Desarrollo Rural Río Lor

Unidades didácticas para escolares. Territorio Lor

Edita: Grupo de Desarrollo Rural Río Lor

Cartel Geoparque Montañas do Courel

Edita: Grupo de Desarrollo Rural Ribeira Sacra-Courel

A minería aurífera romana nas bacías dos ríos Sil e Lor: precedentes, organización e sistemas de produción

Edita: Grupo de Desarrollo Rural Río Lor

Percorrido xeolóxico serra do Courel

Edita: Universidade da Coruña

Rutas Xeolóxicas. Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel

Edita: Grupo de Desarrollo Rural Ribeira Sacra-Courel

Geological Routes. Courel Mountains UNESCO Global Geopark

Edita: Grupo de Desarrollo Rural Ribeira Sacra-Courel

bottom of page