top of page

Xestión

O proxecto do xeoparque Montañas do Courel nace, e xa se xestiona ata a data, cunha visión de abaixo cara arriba , e preténdese que a futura estrutura de xestión sexa tamén de abaixo a arriba, coa poboación do territorio á cabeza. da dita estrutura, coordinando, planificando, dirixindo e executando as decisións que se adopten.

A estrutura de xestión proxectada está deseñada para dar cabida ao empoderamento local, utilizando as competencias do persoal residente no territorio.

Entidades promotoras
GDR_Logo
Entidades promotoras
Concello Ribas de Sil
Concello de Quiroga
Concello Folgoso do Courel
logo_geopark.png
Finalidades estatutarias
Fines estatutarios

A entidade promotora da candidatura, a Asociación para a Promoción Territorial das Montañas do Courel , constituída formalmente no ano 2016, é unha asociación sen ánimo de lucro, con domicilio social no Museo Xeoloxía de Quiroga, e creada polos concellos de Folgoso do Courel, Quiroga. e Ribas de Sil.

Entre as principais finalidades recollidas nos seus estatutos fundacionais, destacan as seguintes:

 1. Vertebración dos distintos sectores socioeconómicos.

 2. Promover, revalorizar e preservar o patrimonio xeolóxico, os recursos naturais, culturais, históricos, patrimoniais e artísticos do territorio.

 3. Concienciar á poboación da necesidade de protexer o medio ambiente e o medio rural, participando_activamente para conseguilo.

 4. Articular dinámicas de participación que faciliten o desenvolvemento socioeconómico.

 5. Desenvolver o xeoturismo.

 6. Formular e transmitir á poboación a estratexia axeitada para lograr o desenvolvemento do territorio, especialmente o recoñecemento como posible Xeoparque Mundial da UNESCO, e os valores que promove e protexe, para que se integren na súa propia cultura e dinámica socioeconómica. .

Junta directiva
Xunta Directiva

A Asociación para a Promoción Territorial de Montañas do Courel ten a súa máxima representación na Asemblea Xeral integrada por todos os seus socios, quen designará entre os seus membros un Presidente, que será á súa vez Presidente da Xunta Directiva .

A xunta directiva conta cun coordinador xeral , en materia de desenvolvemento territorial en virtude dun convenio de colaboración entre a Agrupación de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra-Courel, entidade xestora do programa  Leader no territorio, quen será o encargado de coordinar os membros adscritos á mesa territorial, o xeólogo da candidatura e o coordinador científico . Este coordinador científico, funcionario municipal e director do museo xeolóxico, no ámbito da xeografía, terá baixo a súa supervisión a coordinación do comité científico , e para iso terá como persoal técnico de apoio , ademais do xeólogo, un arqueólogo . e un técnico de turismo. (traballador do concello).

A mesa territorial que estará integrada por unha colaboración de institucións públicas como concellos do territorio, Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural, Deputación de Lugo, a Ribeira Sacra. Grupo de Desenvolvemento Rural -Courel, o consorcio turístico da Ribeira Sacra, o Consello Regulador DO Ribeira Sacra e  entidades asociativas privadas do ámbito cultural, social e económico, como o Colexio Uxío Novoneyra de Folgoso do Courel, Asociación Cultural Fonte do Milagro, Asociación Sociocultural A Coroa, Asociación Sociocultural San Bartolomé de Hospital, Clube de Montaña Formigueiros, Asociación Cultural A Boca do Monte, Asociación Moto Club Curuxa, Asociación Turística Serra do Courel, Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra, Ribeira Consello Regulador DO Sacra, Centro de Animación Rural Remansiño do Sil, Asociación Arumeda Queiruga, Asociación Qui-Rom a, Asociación Coral Polifónica de Quiroga, Asociación de Bandas de Gaitas San Martiño, Asociación Camiño do Inverno, Asociación Confraría do Viño de Quiroga, Asociación de Empresarios de Quiroga, Asociación de Comerciantes de Quiroga, Asociación Sociocultural Comarca de Quiroga e Asociación Veciñal de Margaret. O obxectivo que se persegue con esta colaboración público-privada é poder sentar na mesma mesa cos ditos representantes para a busca conxunta de solucións e/ou a proposta de levar a cabo accións que contribuyan ao desenvolvemento socioeconómico-cultural do país. territorio, e en particular o desenvolvemento do xeoturismo.

Comité científico
Comité Científico

O comité científico   está integrado por aquelas institucións e/ou persoas do ámbito da xeoloxía, xeomorfoloxía, bioloxía, botánica, arqueoloxía, historia, que polo seu perfil investigador e coñecemento dos recursos teñen o territorio das Montañas do Courel, poden contribuír a implantar a estratexia de desenvolvemento baseada no patrimonio xeolóxico e no desenvolvemento do xeoturismo, a educación, a investigación  e a divulgación. Neste momento, a comisión está integrada polas seguintes entidades e representantes:

Coordinador

 • Ramón Vila Anca . Grao en Xeografía e Historia

Membros

 • Juan Carlos Gutiérrez Marco . Centífico do CSIC, especialista en paleontoloxía e estratigrafía ordovícica e silúrica. Instituto de Xeociencias (CSIC-UCM)

 • José Ramón Martínez Catalán . Departamento de Xeoloxía, Facultade de Ciencias Universidade de Salamanca

 •   Juan Ramón Vidal Romaní.  Profesor Emérito_cc781905-5cde-3194-3194-bb35-58d6 Instituto Universitario de Ciencias Universidade da Coruña

 • Aurora Grandal D'Anglade. Profesor de Paleontoloxía. Instituto Universitario de Xeoloxia. Universidade da Coruña

 • José Bienvenido Díez Ferrer.  Paleontólogo. Área de Estratigrafía. Departamento de Xeociencias Universidade de Vigo

 • Augusto Pérez Alberti. Catedrático de Xeografía Física da Universidade de Santiago de Compostela

 • Javier Guitián Rivera. Catedrático de Botánica da Universidade de Santiago de Compostela

 • Antonio Rigueiro Rodríguez.  Director da Estación Científica do Courel. Catedrático de Universidade, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

 • José Manuel García Quijeiro . Profesor da Área de Edafoloxía e Química Agrícola. Departamento de Bioloxía Vexetal e Edafoloxía. Universidade de Vigo

 • Xosé Pedro Rodríguez Álvarez . Director de Investigación, Instituto Catalán de Paleoecoloxía Humana e Evolución Social (IPHES). Universidade Rovira i Virgili, Tarragona

 • Ramón Fábregas Valcarce. Catedrático de Prehistoria da Universidade de Santiago de Compostela

 • Arturo de Lombera Hermida. Arqueólogo investigador. Universidade de Santiago de Compostela

 • Xosé Carlos Barros Lorenzo . Xeólogo, adscrito á candidatura do Xeoparque

 • Dr. Daniel Ballesteros . Investigador da Universidade de Rouen-Normandie e do Centre National de la Recherche Scientifique (Francia)

 • Ángel Ferrero Arias . Xeólogo, Xefe da Unidade do IGME Galicia 1987-2013

 • Miguel Llorente Isidro . Xeólogo, Xefe da Unidade do IGME Galicia 2014-2017

 • Pablo Caldervilla . Xeólogo

 • Iván Álvarez Merayo . Arqueólogo

 • Lourdes G. Sotelo . Biólogo.Profesor CEIP Uxio Novoneyra

 • Pablo Núñez Fernández . Delegado  en Galicia do Ilustre Colexio Oficial de Xeólogos

 • Marcos Vaqueiro Rodríguez . Federación Galega de Espeleoloxía

 • Jose Luis Sanmiguel Guerreiro . Secretario do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

 • Juan de Dios Martín Aparicio. Presidente da Cámara Oficial  Minera de Galicia 

 • Diego López GonzálezDirector da Cámara Oficial  Minera de Galicia _cc781905-5cde-31905-5cde-3195-bb35-5cde-3194

 • Manuel García Ávila . Licenciado en Bioloxía. Asociación Paleontolóxica Galega

bottom of page